Tạo nhóm ứng phó sự cố an ninh mạng

Tạo Đội Chiến đấu của bạn

Khóa học này được thiết kế cho các nhà quản lý và trưởng dự án, những người đã được giao nhiệm vụ thành lập Nhóm chiến đấu mạng của bạn, về mặt kỹ thuật là Nhóm ứng phó sự cố bảo mật máy tính (CSIRT). Khóa học này cung cấp một cái nhìn tổng quan ở cấp độ cao về các vấn đề và quyết định chính cần phải giải quyết khi thành lập Nhóm Chiến đấu trên mạng. Là một phần của khóa học, nhân viên của bạn sẽ phát triển một kế hoạch hành động có thể được sử dụng như một điểm khởi đầu trong việc lập kế hoạch và triển khai Nhóm Cyber ​​Battle của bạn. Họ sẽ biết những loại tài nguyên và cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ một nhóm. Ngoài ra, những người tham dự sẽ xác định các chính sách và thủ tục cần được thiết lập và thực hiện khi tạo CSIRT.

LƯU Ý: Khóa học này tích lũy điểm để lấy bằng Thạc sĩ An ninh mạng từ Học viện kỹ sư phần mềm

Các bác sĩ cho biết thêm:

1 (1).png

Ai nên tham gia khóa học này?

 • Các nhà quản lý CSIRT hiện tại và tương lai; Các nhà quản lý cấp C như CIO, CSO, CRO; và các nhà lãnh đạo dự án quan tâm đến việc thành lập hoặc bắt đầu một Nhóm chiến đấu trên mạng.

 • Các nhân viên khác tương tác với CSIRT và muốn hiểu sâu hơn về cách hoạt động của CSIRT. Ví dụ, các thành phần CSIRT; quản lý cấp trên; quan hệ truyền thông, cố vấn pháp lý, thực thi pháp luật, nhân sự, kiểm toán hoặc nhân viên quản lý rủi ro.

Chủ đề

 • Quản lý sự cố và mối quan hệ với CSIRT

 • Điều kiện tiên quyết để lập kế hoạch CSIRT

 • Tạo tầm nhìn CSIRT

 • Sứ mệnh, mục tiêu và cấp độ quyền hạn của CSIRT

 • Các vấn đề và mô hình tổ chức CSIRT

 • Phạm vi và mức độ của các dịch vụ được cung cấp

 • Vấn đề tài trợ

 • Tuyển dụng và đào tạo nhân viên CSIRT ban đầu

 • Thực hiện các chính sách và thủ tục CSIRT

 • Yêu cầu đối với cơ sở hạ tầng CSIRT

 • Các vấn đề và chiến lược triển khai và hoạt động

 • Các vấn đề hợp tác và giao tiếp

Nhân viên của bạn sẽ học được gì?

Nhân viên của bạn sẽ học cách:

 • Hiểu các yêu cầu để thành lập Nhóm tác chiến mạng (CSIRT) hiệu quả

 • Lập kế hoạch chiến lược cho việc phát triển và triển khai Nhóm tác chiến mạng mới.

 • Làm nổi bật các vấn đề liên quan đến việc tập hợp một nhóm chuyên gia bảo mật máy tính nhạy bén, hiệu quả

 • Xác định các chính sách và thủ tục cần được thiết lập và thực hiện.

 • Hiểu các mô hình tổ chức khác nhau cho một Nhóm chiến đấu mạng mới

 • Hiểu sự đa dạng và mức độ dịch vụ mà Nhóm Cyber Battle có thể cung cấp