top of page

Quản lý một đội chiến đấu trên mạng

Quản lý Nhóm Ứng phó Sự cố An ninh Máy tính (CSIRT)

Khóa học này cung cấp cho các nhà quản lý hiện tại và tương lai của các Nhóm tác chiến mạng hoặc, theo thuật ngữ kỹ thuật là Nhóm ứng phó sự cố bảo mật máy tính (CSIRT) có cái nhìn thực dụng về các vấn đề mà họ sẽ phải đối mặt trong việc vận hành một nhóm hiệu quả.

Khóa học cung cấp thông tin chi tiết về công việc mà đội ngũ Cyber ​​Battle Team có thể phải xử lý. Khóa học cũng cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về quy trình xử lý sự cố và các loại công cụ và cơ sở hạ tầng bạn cần để hoạt động hiệu quả. Các vấn đề kỹ thuật được thảo luận dưới góc độ quản lý. Học sinh sẽ có kinh nghiệm về các loại quyết định mà họ có thể phải đối mặt một cách thường xuyên.

Trước khi tham dự khóa học này, trước tiên bạn nên hoàn thành khóa học, Tạo nhóm ứng phó sự cố an ninh mạng .

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

LƯU Ý: Khóa học này tích lũy điểm để lấy bằng Thạc sĩ An ninh mạng từ Học viện kỹ sư phần mềm

 

25.png

Ai nên tham gia khóa học này?

 • Những người quản lý cần Quản lý Nhóm Chiến đấu trên Mạng (CSIRT)

 • Người quản lý có trách nhiệm hoặc phải làm việc với những người chịu trách nhiệm về sự cố bảo mật máy tính và các hoạt động quản lý

 • Những người quản lý có kinh nghiệm trong việc xử lý sự cố và muốn tìm hiểu thêm về cách điều hành các Nhóm Cyber Battle hiệu quả

 • Các nhân viên khác tương tác với CSIRT và muốn hiểu sâu hơn về cách hoạt động của CSIRT.

Mục tiêu

Khóa học này sẽ giúp nhân viên của bạn

 • Nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết lập các chính sách và thủ tục được xác định rõ ràng cho các quá trình quản lý sự cố.

 • Xác định các chính sách và thủ tục cần được thiết lập và thực hiện cho một CSIRT.

 • Hiểu các hoạt động quản lý sự cố, bao gồm các loại hoạt động và tương tác mà CSIRT có thể thực hiện.

 • Tìm hiểu về các quy trình khác nhau liên quan đến việc phát hiện, phân tích và ứng phó với các sự kiện và sự cố bảo mật máy tính.

 • Xác định các thành phần chính cần thiết để bảo vệ và duy trì hoạt động của CSIRT.

 • Quản lý một nhóm chuyên gia bảo mật máy tính nhạy bén, hiệu quả.

 • Đánh giá các hoạt động của CSIRT và xác định các lỗ hổng về hiệu suất, rủi ro và các cải tiến cần thiết.

Chủ đề

 • Quy trình quản lý sự cố

 • Tuyển dụng và cố vấn nhân viên CSIRT

 • Phát triển các chính sách và thủ tục CSIRT

 • Yêu cầu để phát triển các dịch vụ CSIRT

 • Xử lý các vấn đề về phương tiện

 • Xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng CSIRT

 • Phối hợp phản hồi

 • Xử lý các sự kiện lớn

 • Làm việc với cơ quan thực thi pháp luật

 • Đánh giá hoạt động của CSIRT

 • Các chỉ số về khả năng quản lý sự cố

bottom of page