top of page

Hội thảo trực tuyến, hội nghị truyền hình và đào tạo trực tiếp

Đào tạo An ninh mạng

Đào tạo về an ninh mạng nhằm vào cả khu vực thương mại và chính phủ, cho cả nhân viên không chuyên về kỹ thuật và kỹ thuật.

Đào tạo khác

Cyber ​​365 là một phần của nhóm các chuyên gia về chủ đề và có thể cung cấp một loạt các khóa đào tạo khác từ các chuyên gia khác của chúng tôi.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Giáo dục đào tạo

Đào tạo Đánh giá Rủi ro Mạng

Cyber Risk Assessment.jpg

Tạo một đội chiến đấu trên mạng

(Nhóm ứng phó sự cố bảo mật máy tính)

Agency-1200x1200-layout2153-1faq8e8 (1).

Triển khai một đội chiến đấu trên mạng

(Quản lý sự cố)

An ninh mạng
Nhận thức

Cyber awareness Training.jpg

Quản lý một đội chiến đấu trên mạng

(Nhóm ứng phó sự cố bảo mật máy tính)

Agency-1200x1200-layout1659-1faq69d (1).

Đào tạo khác

Agency-1200x1200-layout511-1faq8er (2).j
Agency-1200x1200-layout2071-1faq693.jpg
bottom of page