top of page

Đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh mạng

Huấn luyện những người bảo vệ mạng của bạn

Ai đang tìm kiếm thông tin của bạn?

Chúng tôi có một số khóa học giáo dục nhân viên của bạn về những điều cần lưu ý khi sử dụng internet và phương tiện truyền thông xã hội. Nhân viên sẽ biết tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin của bạn khỏi tin tặc. Khóa học này cần được thực hiện sáu tháng hoặc hàng năm để đảm bảo an ninh mạng cho nhân viên của bạn.

Kết quả khóa học

Bài thuyết trình này sẽ giúp nhân viên của bạn

  • Có được cái nhìn tổng quan cơ bản về các yếu tố khác nhau của an ninh mạng

  • Hiểu tầm quan trọng của việc duy trì sự hiện diện an toàn trên internet

  • Hiểu được những điều cần bảo vệ khi sử dụng Internet

  • Làm thế nào để tránh trở thành mục tiêu trên internet và đưa vi rút và tin tặc vào doanh nghiệp của bạn

Cyber Quote 9.png
bottom of page