top of page
iStock-898997814.jpg

GDPR

Yêu cầu chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR) là một trong những thay đổi lớn nhất từ trước đến nay trong luật bảo vệ dữ liệu. Nó thay thế Chỉ thị bảo vệ dữ liệu hiện có và có hiệu lực vào ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Mục đích của GDPR là giúp người châu Âu kiểm soát tốt hơn dữ liệu cá nhân của họ do các tổ chức trên toàn thế giới nắm giữ. Quy định mới tập trung vào việc giữ cho các tổ chức minh bạch hơn và mở rộng quyền riêng tư của các cá nhân. GDPR cũng đưa ra các hình phạt và tiền phạt nghiêm ngặt hơn đối với các tổ chức không tuân thủ, lên đến 4% doanh thu toàn cầu hàng năm hoặc 20 triệu Euro, tùy theo mức nào lớn hơn.

Chúng tôi hợp tác với TwoBlackLabs là các chuyên gia về GDPR. Nếu bạn muốn giới thiệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đánh giá tác động quyền riêng tư

Đánh giá tác động về quyền riêng tư là một đánh giá tác động được lập thành văn bản giúp xác định các rủi ro về quyền riêng tư liên quan đến một giải pháp.

Đánh giá tác động về quyền riêng tư nhằm mục đích:

  • Đảm bảo tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư và / hoặc GDPR và các yêu cầu chính sách về quyền riêng tư.

  • Xác định các rủi ro và ảnh hưởng về quyền riêng tư

  • Đánh giá các biện pháp kiểm soát và các quy trình thay thế để giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn về quyền riêng tư.


Lợi ích của việc thực hiện Đánh giá tác động về quyền riêng tư là:

  • Tránh những sai lầm về quyền riêng tư tốn kém hoặc đáng xấu hổ

  • Hỗ trợ xác định sớm các vấn đề về quyền riêng tư để cho phép xác định và xây dựng các biện pháp kiểm soát thích hợp

  • Tăng cường ra quyết định có hiểu biết về các biện pháp kiểm soát thích hợp.

  • Nó chứng tỏ rằng tổ chức rất coi trọng quyền riêng tư.

  • Tăng sự tin tưởng của khách hàng và nhân viên.

Chúng tôi hợp tác với TwoBlackLabs, là các chuyên gia PIA. Nếu bạn muốn giới thiệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

bottom of page