Đánh giá rủi ro mạng

Bước đầu tiên của bạn trong việc xác định những gì bạn cần bảo vệ

Đánh giá rủi ro mạng (Trinh sát mạng) sẽ:

 • Xác định và ưu tiên các tài sản có nguy cơ cần bảo vệ

 • Một chiến lược bảo vệ lâu dài

 • Một chiến lược giảm thiểu (phát triển một kế hoạch phòng thủ)

 • Hiểu biết về mối liên hệ giữa bảo mật thông tin, tính liên tục trong kinh doanh, hoạt động CNTT và quản lý rủi ro hoạt động

 • Có được kiến ​​thức làm việc về rủi ro hoạt động, mối đe dọa, lỗ hổng bảo mật, tác động, dịch vụ và các tài sản liên quan của chúng

 • Các chiến lược bao gồm:

  • Tạo Đội Chiến đấu (đào tạo nhân viên phòng thủ trong trường hợp bị tấn công

  • Quản lý một đội chiến đấu

  • Triển khai Đội chiến đấu trong và sau một cuộc tấn công mạng

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.